Gør som over 7.500 allerede har gjort!
Download ReadingKidz for kun 45 kr.
og giv dit barn en god læsestart

ReadingKidz er
sammen med de gode bøger
appen alle børn bør eje

Hent ReadingKidz til iOS
Hent ReadingKidz til Android

Get-ReadingKidz-iOS-EN
Get-ReadingKidz-Android-EN


fluebenLike vores Facebook side og bliv løbende opdateret på nyheder fra LearningByPlay
About LearningByPlay

Om LearningByPlay

LearningByPlay udbyder sjove, lærerige og udviklende læseopgaver til børn fra 1-10 år. Opgaverne er hovedsageligt baseret på at lære og motivere børn fra 1-6 år til at læse ord, men

The team and the history behind

Holdet og historien bag

Kvinderne bag LearningByPlay er helt almindelige mødre med børn i skolealderen, som bare gerne vil gøre en forskel. Vi har et ønske om, at vores børn skal klare sig godt i livet. Vi ville 

ReadingKidz App ikon

ReadingKidz

  Lær dit barn at læse tidligt. ReadingKidz er den første app på dansk i en serie med læringsapps til børn. Her kan helt små børn lære at læse ordbilleder. Dette er 1. trin med ord som barnet

About LearningByPlay

About LearningByPlay

LearningByPlay is a company that makes applications with a goal to teach children to read. We provide instructive, humorous and stimulating reading tasks for children from 1-10

The team and the history behind

The team and the history behind

The women behind LearningByPlay are ordinary mothers with school-age children who just want to make a difference in the world. We have a desire that our children should do well in life

ReadingKidz App icon

ReadingKidz

  ReadingKidz is the first app in a series with reading apps for children who can teach very young children to read. This is the first step with words the child knows most in their everyday life.

Mikkel lærte at læse med den direkte læsemetode

Mikkel lærte at læse med den direkte læsemetode

Mikkel udviklede sig over gennemsnittet ved at blive præsenteret for skriftsproget. “Vi har undervist vores søn i den direkte læsemetode, med rigtig gode resultater. Vi brugte papkort som vi skrev ord på, da en app som ReadingKidz ikke eksisterede på...

Læs mere

Mikkel learned to read with the whole language method

Mikkel learned to read with the whole language method

Mikkel has developed above average by being presented with the written language “We have taught our son using the whole language method, with great results. We used cards on which we wrote words because an app like ReadingKidz did not exist at the...

Læs mere

Vidste du at:

flueben Den direkte læsemetode giver hurtigt børn et stort ordforråd
flueben Tidlig læsning har stor positiv virkning på børns kognitive udvikling
flueben Børn kan udvikle sig over gennemsnittet med den direkte læsemetode
flueben Børn der læser tidligt kommer også før i gang med at skrive
flueben Dit barn kan lære at læse allerede fra omkring 1 års alderen
flueben Læsning stimulerer syn, koncentrations- og indlæringsevne, hørelse og forståelse
flueben Ved den direkte læsemetode bruges begge hjernehalvdele
flueben Man kan lære at læse meget hurtigere med den direkte læsemetode
flueben Du kan gøre noget for, at dit barn får de bedst mulige læseforudsætninger
flueben Er børn vant til at læse ordbilleder, vil risikoen for specialundervisning mindskes
flueben Når man har tilegnet sig viden, har man meget lettere ved at tilegne sig mere viden
flueben ReadingKidz gør læsning naturligt og sjovt
flueben ReadingKidz vil blive udviklet i 4 apps med 4 sværhedsgrader
flueben ReadingKidz findes i App Store til Ipad og kan downloades gratis
flueben Vil du have fuld udbytte af ReadingKidz, koster det kun 45 kr.

Did you know that:

flueben The whole language method provides fast children a large vocabulary
flueben Early reading has a significant positive effect on children's cognitive development
flueben Children can develop above average with the whole language method
flueben Children who read early will also start earlier to write
flueben Your child can learn to read already from about 1 year of age
flueben Reading stimulates vision, hearing, understanding, concentration and learning
flueben With the whole language method both halves of the brain are used
flueben One can learn to read much faster with the whole language method
flueben You can decide that your child gets the best possible reading conditions
flueben When you have acquired knowledge, it is much easier to acquire more knowledge
flueben ReadingKidz makes reading natural and fun
flueben ReadingKidz will be developed in 4 apps with 4 difficulty levels
flueben Find ReadingKidz in the App Store for iPad
flueben Do you want the full benefit of ReadingKidz, it only costs 45 DKR