Holdet og historien bag
Kvinderne bag LearningByPlay er helt almindelige mødre med børn i skolealderen, som bare gerne vil gøre en forskel. Vi har et ønske om, at vores børn skal klare sig godt i livet.

Vi ville finde en måde, hvorpå vi kunne hjælpe vores børn til en god og sjov læsestart, uanset om de har let eller svært ved indlæring.

Efter at have studeret en del omkring dette emne, har vi klart ændret holdning omkring tidlig læsning.

Vi har fundet ud af, at flere forskere mener, børn har lige så let ved at lære det skrevne sprog som det talte. Faktisk kan børn have lettere ved at lære det talte sprog, når de samtidig bliver præsenteret for det skrevne sprog. Vi fandt ud af, at små børn vil have god potentiale for at lære at læse gennem “whole language” teorien, som går ud på, at man arbejder med ordet som et billede.

Vi ønsker, at det skal være sjovt at læse for vores børn, og at de skal have den glæde med sig, når de skal starte i skolen.

Dét at kunne læse let og ubesværet og forstå dét, der læses, er jo blevet en basal nødvendighed i vores samfund. Denne app er lavet for at hjælpe mange børn til at lære at læse tidligt og få nemmere ved at lære i skolen.

Rigtig god fornøjelse!