Inspirationen bag
Inspirationen til ReadingKidz kommer fra flere kilder. Først og fremmest er den ene af kvindernes handicappede søn årsagen til, at vi blev inspireret til at lave ReadingKidz. Vi har også fået inspiration fra nogle helt fantastiske bøger, der giver anledning til at tænke over, hvordan verden er i dag og hvilke udfordringer vores børn kommer til at møde.

Specielt tre forskere har givet inspiration til app’en:
Kjeld Kjertmann, Ragnhild Söderberg og Glenn Doman.

Kjeld Kjertmann
Kjeld Kjertmann er ph.d., og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er læseforsker og underviser i børns tidlige læsetilegnelse. Han har bl.a. skrevet bogen: ”Læsetilegnelse ikke kun en sag for skolen”. I mange år har han arbejdet på at udbrede viden om, hvordan børn kan lære at læse på en rar og naturlig måde før skolens formelle læseundervisning. Han fremhæver fordelene ved at lade børnene lære skriftsproget sammen med forældre eller nære voksne og på deres egne præmisser.

Ragnhild Söderbergh
Ragnhild Söderbergh er en svensk professor, som bl.a. har skrevet bogen: ”Læse skrive tale – barnet erobrer sproget”. Den handler om, hvordan selv helt små børn kan lære at læse og skrive. Ifølge den anerkendte sprogforsker kan børnene som ganske små lære det skrevne sprog at kende i samvær og samspil med læsende og skrivende større børn og voksne. Söderbergh fortæller i bogen om, hvordan hun selv har lært små børn at læse. Hun fortæller blandt andet, hvordan hun præsenterer børnene for ordkort med nære og kære ord. Barnet lærer at genkende ordbilleder og ved at opbygge et lager af ordbilleder, knækker barnet til sidst den alfabetiske kode.

Glenn Doman
Den nu afdøde Glenn Doman er uddannet fysioterapeut på University of Pennsylvania i 1940, og stiftede i 1955 Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP). Han har forsket i årevis i hjernens udvikling og var forfatter til de mest læste bøger om hjernens potentiale.

Han har bl.a. skrevet bogen: “How to teach your baby to read”, hvor han beskrev metoderne til at lære små børn at læse. Han arbejdede med børn i over 50 år og havde mange succeshistorier med børn, der har lært at læse tidligt – ja også mange hjerneskadede børn har lært at læse efter hans metode.

Nationalt Videncenter for læsning
Nationalt Videncenter for læsning har også været en inspiration for os. De skriver: ”læsning er med til at stimulere dit barns sproglige udvikling, viden om verden, evne til at kommunikere og til selv at lære dit barn at læse og skrive. Derfor er det vigtigt, at du som forælder hele tiden støtter og inspirerer dit barn i at læse og skrive. Både når det ikke selv kan læse, når det er ved at lære at læse, og når det kan læse. Lige så vigtigt er det, at du selv læser og skriver og dermed er rollemodel for dit barn.
Du kan læse og fortælle historier højt for dit barn, der ikke selv kan læse. Udforsk bøgerne sammen: Hvad fortæller billedet? Hvilken vej læser man, og hvilken vej skal vi bladre? På den måde vil dit barn gradvist erfare hvad læsning og skrivning er, og se hvad man får ud af at læse: oplevelser, viden og meget andet, der kan give dit barn lyst til at læse selv. Derfor, læs højt for og læs sammen med dit barn, mens det er ved at lære at læse”.
Kilde: www.videnomlæsning.dk

Verden ændrer sig
Udviklingen i verden kræver, at man er god til at læse. Det ses på arbejdspladsen, hvor næsten alle brancher i dag kræver, at medarbejderne kan læse. Mange kan ikke få en uddannelse, hvis ikke de kan læse.

Selv brancher der ikke tidligere krævede boglige kompetencer, kræver i dag læse- og skrivefærdigheder. Det er ikke længere nok at vise, man er god med sine hænder. Eksempelvis kræver tømrer-, murer- og elektriker uddannelserne stærke boglige kompetencer indenfor læsning, skrivning og matematik.

Alt foregår på computer – viden, læring, e-boks, skat, lån af bøger m.m. Der kommer mere og mere selvbetjening og det kræver, at man kan læse – det er en direkte betingelse for samfundet, at man kan læse og skrive.

VIGTIG FAKTA
Internationale undersøgelser har dokumenteret, at
“boglige færdigheder” er vigtige for succes på arbejdsmarkedet.

TRIST FAKTA
“I Danmark er 50% af 3F’s medlemmer på et læseniveau, der er
utilstrækkeligt og kræver læseundervisning og 28% på et
læseniveau næsten svarende til svær ordblindhed.
Altså har mere en tre fjerdedele af 3F’s medlemmer alvorlige læseproblemer (2001).
Vi ser med andre ord at de 20% af befolkningen, der har læsevanskeligheder,
langtfra fordeler sig jævnt over hele samfundet,
men hober sig op i bunden af det sociale hieraki” Kjeld Kjertmann. (1)

I LearningByPlay vil vi gerne være med til at rette op på de triste fakta og give forældre et redskab til at ændre på den kedelige statistik, vi har i Danmark.

De sidste år er der sket en markant holdningsændring. Forskere i tidlig læsning, der også er forældre, er begyndt at sprede budskabet om, at førskolebørn nemt kan lære at læse, og de har fortalt om deres flotte resultater, der giver motivation til andre forældre.

Vi har selv haft stor glæde af læsemetoderne med vores børn og håber at I også får det.

Britta og Gitte

Kilder:
1) Kjertmann, Kjeld (2002a):
Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. København, Alinea, ISBN: 9788723012418.
Kjeld Kjertmann er Ph.D. og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er læseforsker og underviser i børns tidlige læsetilegnelse.

2) Söderberg, Ragnhild (2011):
Læse skrive tale – barnet erobrer sproget. Akademisk forlag, ISBN: 9788750042105.
Ragnhild Söderbergh var professor i børnesprog ved de svenske universiteter Samma Universitet fra 1976–1983 og Lunds Universitet fra 1983–1998. Hun har primært forsket i forskellige aspekter af børns sprog, herunder om børns sprogudvikling og læselæring.