Om LearningByPlay

LearningByPlay udbyder sjove, lærerige og udviklende læseopgaver til børn fra 1-10 år. Opgaverne er hovedsageligt baseret på at lære og motivere børn fra 1-6 år til at læse ord, men større børn kan også have gavn og glæde af LearningByPlay. ReadingKidz øger målrettet og sikkert børns ordforråd og læsefærdigheder. Med læseopgaverne får barnet både glæde af det auditive og visuelle sanseindtryk.

LearningByPlay bygger på teorien om, at små børn i alderen 1-6 år lærer bedst i forhold til senere i livet, og at børn kan lære at læse lige så nemt som at tale, hvis man griber det an på den rigtige og mest motiverende måde. Læsning stimulerer ikke kun synet, koncentrations- og indlæringsevnen men også hørelse og forståelse. Man får det bedste udbytte, hvis børn og forældre er sammen om at læse og spille i LearningByPlay.

Vi vil give børn den oplevelse, at det er sjovt at lære, inden de starter i skolen. Børn vil jo gerne lære, og vi synes, vi som forældre, skal støtte børnenes læringsiver og give dem de bedste værktøjer. Vi har fået vores inspiration fra udlandet, hvor man blandt andet lærer børn at læse meget tidligere end i Danmark.

FAKTA SOM KAN ÆNDRES:
PISA test fra 2009 viser, at Danmark ligger på en 18. plads ud af 33 OECD-lande i læsefærdigheder.
Kilde: Undervisningsministeriet kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

TRIST FAKTA:
20% af alle børn i dag går ud af folkeskolen uden at kunne gennemføre en videregående uddannelse.
Kilde: Læsetilegnelse ikke kun en sag for skolen – Kjeld Kjertmann.

Uddannelser er i dag mere boglige, end de var før, og der er god grund til at gøre en god indsats for sit barn. Det er nødvendigt med nytænkning på dette område, hvis vi i Danmark vil ændre vores statistik og være dygtigere for at kunne klare os endnu bedre i konkurrencen med andre lande

Hvad får jeg ud af ReadingKidz fra LearningByPlay?
ReadingKidz giver dit barn mulighed for at lege med ord og udvide sin viden. Du kan læse, stave og matche ord og billeder. ReadingKidz er lavet, så man ikke behøver at kunne læse ordene for at få noget ud af det. Da der er en stemme, som siger ordene, kan man også lytte og se billeder. Samtidig vises ordene, som derved giver barnet en ekstra dimension med ordbilleder, der understøtter den automatiserede læsning senere. Barnet kan derved lære om ord, som det ikke kender og får udvidet sit ordforråd. Både små børn, døve, ordblinde, samt børn og voksne med læsevanskeligheder kan få et godt udbytte af at bruge ReadingKidz.