readingKidzLogo-125x140Lær dit barn at læseInspirationen bagHandicappedeLæselege
 

ReadingKidz-ikon-ny

Lær dit barn at læse tidligt.

ReadingKidz er den første app på dansk i en serie med læringsapps til børn. Her kan helt små børn lære at læse ordbilleder. Dette er 1. trin med ord som barnet kender de fleste af i sin hverdag. Her er timevis af sjov læring og læsning for børn, hvor børnene har mulighed for at lære at læse og genkende ord.

Børn kan lære at læse fra de er helt små, og det kan denne læringsapp bruges til. Det er sjovt for børn at lære og de kan sidde alene med ReadingKidz eller de kan sidde sammen med en voksen, 5-10 min om dagen er nok. Læsning stimulerer synet, koncentrations- og indlæringsevnen, hørelsen og forståelsen. Læses der højt stimuleres hørelsen og læser barnet selv højt, så stimuleres sproget også.

ReadingKidz er lavet ud fra den direkte læsemetode, hvor børnene ser ordet som et billede. Her bruges begge hjernehalvdele i modsætning til abc metoden, hvor det udelukkende er venstre hjernehalvdel der bruges. Hjernen kan uden besvær arbejde med 500-800 ord i minuttet, når vi også læser med den højre hjernehalvdel, hvorimod det er svært at overstige 260 i minuttet, hvis man kun har lært abc metoden og kun bruger venstre hjernehalvdel. I ReadingKidz får de læst ordet op og ser et billede af ordet efterfølgende. Derved har selv helt små børn også mulighed for at tilegne sig skriftsproget i en tidlig alder, som vil gøre indlæring nemmere for dem, når de skal i skole. Med denne læsemetode medvirker tidlig læsning også til, at hjernen udvikler sig på andre afgørende områder med hensyn til kognitive og intellektuelle funktioner. Vil du lære dit lille barn at læse, kan du starte fra 1 års alderen, hvis barnet vel at mærke er motiveret. Ellers kan du prøve til senere.

I ReadingKidz er der flere opgaver. Ud over læsekort er der også matchopgaver og staveopgaver, som kan styrke dem endnu mere i at lære ordenes sammenhæng.

Rigtig god fornøjelse

Her kan du læse hele artiklen om tidlig læsning:

Kilde: http://min-barsel.dk/psykologi/laer-dit-barn-at-laese-tidligt

 

Lær dit barn at læse
Små børns evne til at lære er meget større end voksnes, og børns hjerner udvikler sig mest indtil omkring 6 års alderen. Dit barn kan lære at læse lige så nemt, som det kan lære at tale. Et barn kan absorbere langt mere information end voksne. Børn er videbegærlige og nysgerrige på livet. De børn, der kan flere sprog flydende, lærer dem oftest, inden de er 6 år. I LearningByPlay kan man også lære flere sprog.

Hvorfor skal jeg lære mit barn at læse?
De fleste anser læsning i en tidlig alder for at være uopnåeligt, og mange ønsker slet ikke en sådan udvikling. Hvorfor? Måske fordi vi går ud fra, at børn kun kan lære at læse og skrive før skolestarten på måder, der vil gribe forstyrrende ind i deres udvikling ved at overstimulere intellektet og på bekostning af følelser, krop og sociale kompetencer.

Normalt holder vi voksne førskolebørn helt uden for skriftsproget, fordi de alligevel ikke kan læse. Tænk hvis vi tilsvarende undlod at tale til spædbørn ud fra den begrundelse, at de jo alligevel ikke forstår, hvad vi siger. Det ville ikke ligefrem gavne deres taleudvikling. Vi synes, at man skal stimulere børns interesse for ord og læsning i en tidlig alder.

Vi lever i et højtudviklet skriftsamfund, hvor de skrevne ord er en så integreret del af dagligdagen, at vi slet ikke tænker over, hvor tit vi læser hver eneste dag. Samtidig bliver børnene yngre og yngre, når de får mobiltelefoner og computere, som de ikke kan bruge, med mindre de kan læse og skrive. Vi lever i et kommunikationssamfund med chat, søgning på internet, Facebook og sms – det skal vores børn have glæde og gavn af.

Hvis alle voksne forstod at udnytte de mange spontane læringssituationer, der opstår i samværet med børn, som ikke er noget mange af os finder naturligt, ville meget se anderledes ud.

Eksempler på helt almindelige gennemsnitsbørn der har lært at læse

EKSEMPEL 1
“En af pionererne på dette område var skolelæreren Maria Wester.
Hun gav sin datter Nanna de første læsekort, da hun var fjorten mdr. gammel.
Allerede 10 mdr. senere kunne Nanna i en alder af 2 år læse selvstændigt”. (1)

EKSEMPEL 2
“Mariana fra Texas lærte at læse på spansk samtidig med, at hun lærte at læse på engelsk”. (1)

EKSEMPEL 3
“Yuha fra Washington DC lærte at læse koreansk
umiddelbart efter, at hun havde lært at læse på engelsk.
Hun anvendte her sin indsigt i, hvordan bogstaver svarer til lyde
og lærte at læse på koreansk utrolig hurtigt,
det var ikke nødvendigt at bryde koden en gang til,
og sådan vil det også være i mange andre tilfælde”. (1)

Hvordan giver I jeres barn læselyst?
Vi synes, det er vigtigt, at barnet får en oplevelse af, at det er sjovt at lære. Ved at bruge opgaverne og læsekortene i ReadingKidz sammen med barnet og være rollemodeller for dem, får de også selv en naturlig interesse for læsningen. Fortæl barnet om hvad der står forskellige steder, som I møder i hverdagen, og barnet vil lige så stille begynde at interessere sig for ord og spørge til, hvad der står. En god idé er også at inddrage barnet, når der skal skrives indkøbssedler, huskesedler, små beskeder eller lign. Gør det spændende og sjovt.

”I stedet for at skulle stave sig igennem alle ord, når man er nybegynder i at læse, vil man meget bedre kunne forstå historien ved at genkende ordene i teksten”. (2)

Børnene får også læselyst ved at se at deres forældre læse og ved at få læst højt. Når I læser højt kan I pege i teksten og vise, hvor der er centrale navne og ord. Dermed vil barnet blive opmærksom på teksten og ikke kun på billederne.

Vi tænker også, at når vi alligevel skal øve med børnene i at læse, når de kommer i skole, kunne vi så ikke lige så godt bruge den tid meget tidligere i deres liv, hvor den opfattes som en leg og ikke som en pligt?

INTERESSANT FAKTA

“I en dansk undersøgelse var førskolelæsernes opvækstmiljøer frodige og alsidige med en levende skriftkultur, som de voksne ikke var bange for at lade børnene tage del i”. (1)

Kilder:
1) Kjertmann, Kjeld (2002a):
Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. København, Alinea, ISBN: 9788723012418.
Kjeld Kjertmann er Ph.D. og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er læseforsker og underviser i børns tidlige læsetilegnelse.

2) Söderberg, Ragnhild (2011):
Læse skrive tale – barnet erobrer sproget. Akademisk forlag, ISBN: 9788750042105.
Ragnhild Söderbergh var professor i børnesprog ved de svenske universiteter Samma Universitet fra 1976–1983 og Lunds Universitet fra 1983–1998. Hun har primært forsket i forskellige aspekter af børns sprog, herunder om børns sprogudvikling og læselæring.

 

Inspirationen bag
Inspirationen til ReadingKidz kommer fra flere kilder. Først og fremmest er den ene af kvindernes handicappede søn årsagen til, at vi blev inspireret til at lave ReadingKidz. Vi har også fået inspiration fra nogle helt fantastiske bøger, der giver anledning til at tænke over, hvordan verden er i dag og hvilke udfordringer vores børn kommer til at møde.

Specielt tre forskere har givet inspiration til app’en:
Kjeld Kjertmann, Ragnhild Söderberg og Glenn Doman.

Kjeld Kjertmann
Kjeld Kjertmann er ph.d., og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er læseforsker og underviser i børns tidlige læsetilegnelse. Han har bl.a. skrevet bogen: ”Læsetilegnelse ikke kun en sag for skolen”. I mange år har han arbejdet på at udbrede viden om, hvordan børn kan lære at læse på en rar og naturlig måde før skolens formelle læseundervisning. Han fremhæver fordelene ved at lade børnene lære skriftsproget sammen med forældre eller nære voksne og på deres egne præmisser.

Ragnhild Söderbergh
Ragnhild Söderbergh er en svensk professor, som bl.a. har skrevet bogen: ”Læse skrive tale – barnet erobrer sproget”. Den handler om, hvordan selv helt små børn kan lære at læse og skrive. Ifølge den anerkendte sprogforsker kan børnene som ganske små lære det skrevne sprog at kende i samvær og samspil med læsende og skrivende større børn og voksne. Söderbergh fortæller i bogen om, hvordan hun selv har lært små børn at læse. Hun fortæller blandt andet, hvordan hun præsenterer børnene for ordkort med nære og kære ord. Barnet lærer at genkende ordbilleder og ved at opbygge et lager af ordbilleder, knækker barnet til sidst den alfabetiske kode.

Glenn Doman
Den nu afdøde Glenn Doman er uddannet fysioterapeut på University of Pennsylvania i 1940, og stiftede i 1955 Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP). Han har forsket i årevis i hjernens udvikling og var forfatter til de mest læste bøger om hjernens potentiale.

Han har bl.a. skrevet bogen: “How to teach your baby to read”, hvor han beskrev metoderne til at lære små børn at læse. Han arbejdede med børn i over 50 år og havde mange succeshistorier med børn, der har lært at læse tidligt – ja også mange hjerneskadede børn har lært at læse efter hans metode.

Nationalt Videncenter for læsning
Nationalt Videncenter for læsning har også været en inspiration for os. De skriver: ”læsning er med til at stimulere dit barns sproglige udvikling, viden om verden, evne til at kommunikere og til selv at lære dit barn at læse og skrive. Derfor er det vigtigt, at du som forælder hele tiden støtter og inspirerer dit barn i at læse og skrive. Både når det ikke selv kan læse, når det er ved at lære at læse, og når det kan læse. Lige så vigtigt er det, at du selv læser og skriver og dermed er rollemodel for dit barn.
Du kan læse og fortælle historier højt for dit barn, der ikke selv kan læse. Udforsk bøgerne sammen: Hvad fortæller billedet? Hvilken vej læser man, og hvilken vej skal vi bladre? På den måde vil dit barn gradvist erfare hvad læsning og skrivning er, og se hvad man får ud af at læse: oplevelser, viden og meget andet, der kan give dit barn lyst til at læse selv. Derfor, læs højt for og læs sammen med dit barn, mens det er ved at lære at læse”.
Kilde: www.videnomlæsning.dk

Verden ændrer sig
Udviklingen i verden kræver, at man er god til at læse. Det ses på arbejdspladsen, hvor næsten alle brancher i dag kræver, at medarbejderne kan læse. Mange kan ikke få en uddannelse, hvis ikke de kan læse.

Selv brancher der ikke tidligere krævede boglige kompetencer, kræver i dag læse- og skrivefærdigheder. Det er ikke længere nok at vise, man er god med sine hænder. Eksempelvis kræver tømrer-, murer- og elektriker uddannelserne stærke boglige kompetencer indenfor læsning, skrivning og matematik.

Alt foregår på computer – viden, læring, e-boks, skat, lån af bøger m.m. Der kommer mere og mere selvbetjening og det kræver, at man kan læse – det er en direkte betingelse for samfundet, at man kan læse og skrive.

VIGTIG FAKTA
Internationale undersøgelser har dokumenteret, at
“boglige færdigheder” er vigtige for succes på arbejdsmarkedet.

TRIST FAKTA
“I Danmark er 50% af 3F’s medlemmer på et læseniveau, der er
utilstrækkeligt og kræver læseundervisning og 28% på et
læseniveau næsten svarende til svær ordblindhed.
Altså har mere en tre fjerdedele af 3F’s medlemmer alvorlige læseproblemer (2001).
Vi ser med andre ord at de 20% af befolkningen, der har læsevanskeligheder,
langtfra fordeler sig jævnt over hele samfundet,
men hober sig op i bunden af det sociale hieraki” Kjeld Kjertmann. (1)

I LearningByPlay vil vi gerne være med til at rette op på de triste fakta og give forældre et redskab til at ændre på den kedelige statistik, vi har i Danmark.

De sidste år er der sket en markant holdningsændring. Forskere i tidlig læsning, der også er forældre, er begyndt at sprede budskabet om, at førskolebørn nemt kan lære at læse, og de har fortalt om deres flotte resultater, der giver motivation til andre forældre.

Vi har selv haft stor glæde af læsemetoderne med vores børn og håber at I også får det.

Britta og Gitte

Kilder:
1) Kjertmann, Kjeld (2002a):
Læsetilegnelse – ikke kun en sag for skolen. København, Alinea, ISBN: 9788723012418.
Kjeld Kjertmann er Ph.D. og tidligere lektor i dansk sprog og læsning ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er læseforsker og underviser i børns tidlige læsetilegnelse.

2) Söderberg, Ragnhild (2011):
Læse skrive tale – barnet erobrer sproget. Akademisk forlag, ISBN: 9788750042105.
Ragnhild Söderbergh var professor i børnesprog ved de svenske universiteter Samma Universitet fra 1976–1983 og Lunds Universitet fra 1983–1998. Hun har primært forsket i forskellige aspekter af børns sprog, herunder om børns sprogudvikling og læselæring.

 

Handicappede børn
Inspirationen til at lave ReadingKidz er kommet fra et handicappet barn. Ved at undersøge forhold omkring udviklingen af handicappede børn har vi fundet ud af, at man godt selv kan gøre noget for at udvikle sit barn.

Har du et handicappet barn, kan du få stor udbytte af ReadingKidz. Igennem mange år har der vist sig eksempler på, at selv svært handicappede børn har potentiale for at læse. Man kan godt lære at læse, selvom man ikke kan tale.

Glenn Doman fra USA har beskæftiget sig med udvikling af handicappede børn i over 50 år og har bl.a. skrevet bøgerne; ”How to teach your baby to read” og ”What to do about your brain injured child”. Disse bøger kan varmt anbefales at læse, hvis du ønsker at gøre noget for dit handicappede barn.

Her i Danmark beskæftiger Larz Thielemann sig også med træning af handicappede børn. Han har hjulpet mange danske handicappede børn til et bedre liv ved at hjælpe forældrene med et trænings- og kostprogram. Han har også kæmpet for bedre forhold i Danmark for handicappede børn og deres forældre. Han har også trænet sit eget handicappede barn og skrevet en bogen: ”Sofies nye verden”.

Larz Thielemanns hjemmeside hedder www.hjernetips.dk.

 

Læselege
– læs også andet end ReadingKidz

Bøger:

 • Vælg en bog eller en side i en bog, som dig og dit barn rigtig godt kan lide at læse og har læst mange gange. Det skal helst være en bog med store bogstaver.
 • Udvælg nogle centrale ord i bogen, som du skriver på nogle ordkort (karton 5×15 cm).
 • Vis ordkortene til barnet og bed derefter barnet om at finde de samme ord i bogen.

Huskespil:

 • Lav nogle ordkort med noget I har i hjemmet, som barnet kender godt. Det kan også være af jer familiemedlemmer.
 • Tag billeder af de personer og ting som I har valgt ordkort på.
 • Print billederne ud og lav kort, der har ens størrelse. Lav det hele i kraftigt karton eller laminer kortene.
 • I kan nu spille huskespil med kortene. Dit barn vil elske at vende kort med billeder og ord af f.eks. mor, far, dukker, bamser, legetøj m.m.

Etikette leg:

 • Lav ordkort af forskellige ting i huset (5 x 15 cm).
 • Sæt kortene op ved de valgte ting (start med højst 5 kort).
 • Når I har øvet jer et stykke tid på kortene, tager I dem ned igen.
 • Læg kortene på bordet med ordet nedad og lad barnet vælge et kort.
 • Nu skal barnet gå hen og sætte kortet på den rigtige ting.